Duurzaam ondernemen

Gedachtegoed ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Van de Sande vindt het verantwoord omgaan met mens, milieu en omgeving belangrijk. Geïnspireerd door het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-gedachtegoed spannen wij ons in om de belangen van het economisch verantwoord, duurzaam en milieubewust bouwen met elkaar te verbinden. Daarbij streven wij naar het combineren van duurzaamheid met winstgevendheid die ook voor onze klanten en hun relaties wat kan opleveren (Profit). Ook houden we rekening met het effect van onze eigen bedrijfsactiviteiten op het milieu (Planet) en hebben oog voor de maatschappelijke en menselijke aspecten, zowel voor ons personeel als voor onze klanten, maar ook voor de lokale gemeenschap. (People). 

Duurzaamheid betekent ook continu producten innoveren en voortdurend zoeken naar nieuwe en betere productoplossingen en systemen voor mens en milieu.
Sancoustic houtwolcementplaten zijn extra teruggedroogd en worden direct gebruiksklaar afgeleverd. Wanneer het gebruik van isolatiematerialen nodig is om aan de juiste bouwtechnische eisen te voldoen, brengen wij eerst de isolatiematerialen aan, en monteren daarna de extra teruggedroogde houtwolcementplaten. Dit doen wij bewust en heeft als voordelen:

Het MVO-gedachtengoed is een continue en dynamisch proces en een integraal onderdeel van onze manier van werken. Wij streven de volgende ambities na: